Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás - 8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 2.
 

Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás

A kistérség - amely a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás 11 települését foglalja magába - Zala megye délnyugati részén, a Mura és a Zala folyó övezte szelíd, lankás dombvidéken terül el.

A Társulás:
Területe: 139,3 km2
Lakossága : 10.382 fõ
Elnöke : Hatala Gábor
Kistérségi iroda : 8864 Tótszerdahely, Kossuth Lajos út 83.

A társulás települései:
Eszteregnye, Fityeház, Murakeresztúr, Petrivente, Rigyác, Szepetnek, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Valkonya

A Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás megalakulása eddigi eredményei:
Zala megye déli részén évszázadok óta élnek egymás mellett magyarok, horvátok, németek. A történelem során a horvátok nem csak megőrizték hagyományaikat, hanem az egyes időszakok lehetőségein belül szoros kapcsolatot tartottak fenn az anyaországgal. Az elmúlt 40 évben a németek egy része elköltözött, kivándorolt, asszimilálódott, a megmaradt szűkebb közösség napjainkban keresi önmagát.

A térség településeinek nagy része hátrányos helyzetű térségi adottságokkal rendelkezik. Számottevő ipara nincs, mezőgazdasága átalakult, a hagyományosan eljáró, korábban az iparban dolgozók jelentős része munkanélkülivé vált.
Ugyanekkor jelentős hagyományai vannak a települések többségében a korábban kisegítő jellegű mezőgazdasági vállalkozásoknak, a bogyós növények termelésének.

Mindezen gondokra és eredményekre alapozottan vált kívánatossá a kistérségi közös összefogás, így 1993-ban Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás megalakítása.

A társulás alapvető célkitűzése a térségi együttműködés kereteinek bővítése, a térségi fejlesztési célokat szolgáló tanulmányok elkészítése, rendezvények, programok, fejlesztések közös előkészítése és lebonyolítása.

Az elmúlt években elkészült a térség helyzetét elemző tanulmány és fejlesztési koncepció, melyekre a részletesen kidolgozott fejlesztési tervek alapozhattak.

A Közlekedésfejlesztési koncepció megvalósításával a falvak egymással és a világgal való kapcsolata erősödhet, kerékpárutak épülhetnek, az utak minősége javulhat. Terveink vannak falvaink még szebbé, vonzóbbá tételére is.

A Társulás kiemelt kérdésként kezeli a térségben élők szociális helyzetének javítását, az időskorúakról való gondoskodást. A gyermekekre, fiatalokra való odafigyelés a térség településein létkérdés, hiszen öregedő falvainkban túlélési esélyt jelent a velük való törődés.

Úgy látjuk, hogy térségünk eddig még nem kellően kiaknázott erőforrásai a szép természeti környezet, az egyszerű emberek vendégszeretete, barátsága, dolgos két keze. Ezért szeretnénk, ha megismernék térségünket, a világ minden részén.

Látogassanak el hozzánk !