Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás - 8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 2.
 

Tótszentmárton

Tótszentmárton Nagykanizsától délnyugatra, a 7-es főútvonaltól három kilométerre délre, a horvát határhoz közel található. A települést észak- déli irányban a Borsfai patak szeli át, határa lankás, dombos. Zártkertjében található a villannyal, vízzel ellátott Kámán-hegy, ahol gyümölcsösök, szőlőültetvények, présházak és borospincék sorakoznak. Lakosainak száma 995 fő, akik többsége horvát, /74,1 %/ és a káj dialektust beszéli. A falu első írásos említése 1321-ből való Villa S. Martini, majd 1471 évben először Zenthmarton alakban. Templomát Szent Márton tiszteletére Nagy Lajos király építtette 1374- ben, amit aztán a török annak rendje módja szerint lerombolt, akár csak a falut, amelyet több alkalommal felégetett, Kanizsa vár ostromára menet.

A templom 1777-ben épült újjá eredeti tervek alapján. A községet 1696 -ban horvát ajkú lakossággal telepítették be, ebből az időszakból eredeztethető a mostani nevében lévő Tót-előtag, amely szlávot jelentett. A templom, amely régebben a környék egyházi központja volt ma műemlék. Hajdan jelentős értéket képviselt a XVIII. Századi Bedekovich kastély, de az épület mára sajnos erősen elromosodott. Tótszentmártont ma közel 1000 ember lakja, túlnyomórészt katolikus vallásúak.

A népesség kezdeti gyarapodása után a XX. században a lélekszám csökkenése figyelhető meg. Az iparosodás és az urbanizáció Szentmárton népességének is jelentős hányadát szívta el. Bár a 70-es években újból emelkedett az itt lakók száma, ez a gyarapodás átmenetinek bizonyult, s a 90-es években a falu újra fogyni kezdett. Míg 1996-ban 1020-an, 1999-ben 1014-en éltek itt, a lélekszám 2000-re 993-ra, 2001. január 1-re pedig 986-ra apadt. Az aktív keresők többsége a közeli Nagykanizsára jár dolgozni.

A diákok négy osztályt járhatnak ki helyben, ötödiktől felfele a Tótszerdahelyi Körzeti Általános Iskolában tanulnak. A lakosság túlnyomó többsége (74,1%) horvát nemzetiségűnek vallja magát, és a horvát nyelv káj dialektusát beszéli. Az öregek részben, a középső és a fiatalabb korosztályok pedig teljes egészében anyanyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet is. Az 1990-es változások után falu kivált a szerdahelyi közös tanácsból. 1991-től van a településnek önálló önkormányzata.

Tótszentmártoni Községi Önkormányzat
Vlasics Lajos
8865 Tótszentmárton, Rákóczi u. 3.
Tel, Fax: 0036/93/383-401
E-mail: onkormanyzat@totszentmarton.hu,
vlasicsl@freemail.hu
www.totszentmarton.hu

 

vissza a településekhez